Ekologinen veneily

Haluatko nauttia veneilystä puhtaissa vesistöissä ja kauniin luonnon keskellä ja näin edesauttaa osaltasi näiden arvojen palauttamista sekä säilymisen!

Miten minä osaltani voin liittyä ekologisten veneilijöiden joukkoon? Epu Coat™ pinnoitetut veneet eivät kaipaa myrkkymaaleja , jotka ovat vahingollisia vesistöille.  Epu Coat™ veneen pohjaan ei näkki tai levä tartu juuri lainkaan. Pohjan hoito onnistuu merialuillakin vaivattomasti pesemällä mekaanisesti veneen pohjaa näkin kiinnittymis aikaan.

Syksyisin varsinkin alumiiniveneitä pestään rannoilla ja pihoissa mm. osmoosihapolla ja muilla vahvoilla kemikaaleilla. Epu Coat™ vene tarvitsee pelkän vesipesun. Epu Coat™ pinnoitettu vene vähentää käytetyn polttoaineen määrää, joten päästösi siltäkin osin jäävät pienemmiksi.

Tilaamalla Epu Coat™ pinnoituksen veneellesi teet siten parhaan Ekoteon aikoihin! 

Miten eroon myrkkymaaleista?

Elinympäristö̈ monille vedessä̈ eläville eliöille. Pohjaan kiinnittyvät eliöt voivat olla todellinen riesa veneilijöille. Itämerellä̈ suurinta haittaa aiheuttaa merirokko eli nakki. Merirokontoukat kiinnittyvät veneen pohjaan yleensä̈ heinä̈-elokuun vaihteessa, jonka jälkeen ne kasvattavat ympärilleen kovan kalkki- kuoren. Sisävesillä̈, jossa merirokkoa ei esiinny, haittana ovat erilaiset levät ja muut mikrobit, jotka muodostavat limaisen kalvon veneen pohjaan.

Perinteisesti eliöiden kiinnittyminen veneen pohjaan on estetty käyttämällä myrkkymaaleja. Myrkkymaalit ovat kuitenkin haitallisia ihmisten terveydelle, erittäin myrkyllisiä vesieliöille, ja aiheuttavat pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä. Lisäksi myrkkymaalien käyttöön liittyy monia rajoituksia ja velvoitteita, joista kaikkien veneilijöiden tulee olla tietoisia.

Merirokon kiinnittyminen veneen pohjaan voidaan estää ympäristöystävällisesti käyttäen vaihtoehtoista Epu Coat™ menetelmää myrkkymaalien sijaan. Vaihtoehtoiset menetelmät ovat myös ainoa keino sisävesillä̈, joissa myrkkymaalien käyttö̈ on kiellettyä̈.

Tässä lyhyesti myrkkymaaleista, myrkkymaalien käyttäjiä koskevista velvoitteista ja vastuista sekä esitelty vaihtoehtoisia menetelmiä kuten Epu Coat™ myrkkymaalaukselle.

Kuten myrkkymaalit, on suunniteltu torjumaan haitallisia eliöitä. Niiden käyttöön liittyy kuitenkin huomattavia ympäristö- ja terveysriskejä. Biosidien myyntiä ja käyttöä säädellään biosidiasetuksessa ja kansallisessa kemikaalilaissa. Lainsäädännön mukaan Suomessa saa myydä ja käyttää ainoastaan sellaisia biosidivalmisteita, jotka ovat viranomaisien (Tukes) hyväksymiä̈. Ulkomailta tuotujen valmisteiden käyttö̈ Suomessa on lainvastaista.

Epu Coat™ pinnoitteesta ei liukene tai irtoa mitään haitallista vesistöön eikä se ole haitallinen veneen käyttäjille!

Myrkkymaalin käyttäjä on kemikaalilain mukaan velvoitettu noudattamaan valmisteen käyttöohjeita sekä valmisteen käyttöä koskevia rajoituksia, jotka löytyvät maalipurkin kyljestä. Valmisteen käyttö muuhun kuin käyttöohjeissa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen on kiellettyä.

Tämän takia mm. myrkkymaalien käyttö järvialueilla on lainvastaista. Jos aiot veneillä kesän aikana järvillä, älä maalaa venettäsi lainkaan myrkkymaaleilla, vaan käytä vaihtoehtoista menetelmää̈ kuten Epu Coat™.

Kaikki myrkkymaalit ovat erittäin myrkyllisiä vesieliöille ja ne aiheuttavat pitkäaikaisia haitta- vaikutuksia ympäristössä. Lisäksi valmisteet ovat terveydelle haitallisia, siksi käyttöohjeissa mainittujen henkilösuojaimien käyttö on tärkeää. Muista siis lukea huolella käyttöohjeet ja rajoitukset ennen valmisteen käyttöä. 

Call Now Button